Tasarım o kadar basittir ki o yüzden bu kadar karmaşıktır.

WE ON THE GO kurumsal kimlik tasarımından sosyal medya yönetimine, ambalaj tasarımından ilan konsept tasarımına tüm tasarım hizmetlerini bünyesinde barındırıyor. Çok yönlü bir tasarım ajansı olmamız ve uzmanlıklarımız hizmet verdiğimiz ulusal ve global markalar ile uzun soluklu çalışmamızın başlıca sebepleri.

Portföyümüzün büyük bölümünü ambalaj tasarımı oluşturuyor. Ambalaj tasarımı, bir ürünün arkasındaki tüm stratejiyi, özeni, tüketicisine vermek istediği faydayı, yani hikâyesini ve vaadini anlatır. Buradaki tek iletişim dili tasarımdır.

Ambalaj tasarımının taşıdığı tüm değerleri en doğru biçimde aktarmayı hedefleriz. Ayrıca rafta rakiplerden ayrışmak, görünür olmanın yanında ürünün hedef kitlesi ile doğru iletişim kurmasını sağlamak ve marka değerlerini korumak tasarım yaparken ana hedeflerimizdendir.

WE ON THE GO offers all design services including institutional identity design, social media management, packaging design, and concept design. Being a versatile design agency, we have had long-term agreements and cooperation with national and international companies.

Packaging design makes up of the majority of our portfolio. The design of a package narrates the whole strategy and care behind the product as well as the service that the company wants to provide for consumers, namely its story and promises to its customers. The only language of communication here is the design itself.

We aim to transfer all the values that the design carries in the most correct way possible. Also, among our main goals are making the brand stand out on the shelf with high visibility, making sure that the product establishes an accurate communication, and maintaining the brand value.

Burada iyi fikir var, bilgi var, dinamizm var.

There’s a good idea, a experience, a dynamism in WE

Neler Yaparız

Marka Kimliği
Logo ve Kurumsal Kimlik Tasarımı
Marka / Kurum Kimliği Rehberi
Marka Danışmanlığı
Brand CheckUp

Marka İletişimi
Ambalaj Tasarımı
Basılı Tanıtım Dokümanları
Fuar Stand Tasarımı
Satış Noktaları İletişimi
Web Sitesi Tasarımı
Sosyal Medya iletişimi

Prodüksiyon
Tanıtım Filmi
Reklam Filmi

What WE do?

Research
Branding
Graphic Design
Packaging Design
Print/TV/Radio/Digital Media Advertising
Outdoor Media Design
Websites
Soscial Media Management

Burada logoyu küçültmek yok
Here, there’s no shrinking the brand

Brands