AGEOSS Olive Oil Packaging Design Concept

AGEOSS Zeytinyağı Ambalaj tasarımları

Türkiye’nin batı kıyısından dünya markası olma yolculuğunda AGEOSS zeytinyağının logotype ve ambalaj tasarım çalışmaları.

Logotype and packaging design studies of AGEOSS olive oil on its journey to become a world brand from the west coast of Turkey.