Inter Dairy logo

Branding

Süt formundaki “I” ve “D” harfleri lacivert zemin üzerinde kullanılmıştır. İki harfi saran kırmızı kuşakta Inter Dairy yazmaktadır.

The letters “I” and “D” in milk form were used on the navy floor. Inter Dairy writes in the red belt that wraps two letters.

Inter Dairy
Inter Dairy