İksir Zeytinyağ Ambalaj Tasarımı

İksir Olive Oil Packaging Design

2000 yaşında olmasına rağmen halen meyve verebilen bir zeytin ağacı düşünün. Doğal afetler, soğuk ve sıcaklar, fırtınalar, böcekler zeytin ağacını yok edememiş. Kendini iyileştirmeyi hep başarmış, hayatta kalmış. Zeytin ağacının inanılmaz gücünü, içindeki iyiliği insanlık için sunan bu ürün ancak bir mucize olabilir ya da bizim verdiğimiz isimle İKSİR.

Tasarıma başlarken çıkış noktamız; yüzyıllar boyu hayatta kalmış zeytin ağacından esinlenerek zaman çizgisini yatay yerine dik olarak kullanmamız.

Imagine the 2000 year old olive tree that survived famine, natural disasters, storms, and pestilence. She heals. She survives. Always. She is the miracle of health. This miracle has a name – İKSİR.

We choose the olive tree as the start of the vertical line that graces İKSİR Bottle. It represents a long life and an active choice for a healthy life.

İksir Olive Oil
İksir Olive Oil
İksir Olive Oil